Ik verlies urine

Niets om u voor te schamen

Incontinentie is een veelvuldig voorkomend probleem. 1 op de 4 vrouwen met kinderen heeft last van periodiek of blijvend urineverlies. Maar ook bij mannen boven de 50 komt het regelmatig. Een te zwakke straal bij het plassen en nadruppelen zijn bij mannen vaak terug te voeren tot afwijkingen aan de prostaat. Incontinentie is dus een belangrijk volksgezondheidsprobleem, met belangrijke sociale gevolgen; in ernstige gevallen kan incontinentie zelfs leiden tot een sociaal isolement. En dat is niet nodig.

Welke vormen van incontinentie zijn er?

Er zijn ruwweg 2 vormen van incontinentie: stress– of inspannings-incontinentie en urge– of drang-incontinentie.

Bij stress-incontinentie is er sprake van urineverlies dat optreedt door een chronische verslapping van de blaassluitspier. Het urineverlies treedt dan meestal op als er van buitenaf druk op de blaas wordt uitgeoefend, zoals bij trampolinespringen (of andere vormen van sport), het tillen van zware dingen (bijvoorbeeld een kind op de arm nemen) of tijdens lachen, hoesten of niezen. Een bijzondere vorm van stress-incontinentie, die steeds meer aandacht krijgt, is urineverlies tijdens het vrijen.

Bij urge-incontinentie treedt het urineverlies vrijwel gelijk op met het gevoel te moeten plassen. Vaak is de aandrang dan ineens zo sterk, dat er geen tijd meer is om het toilet droog te halen. De belangrijkste oorzaak van urge-incontinentie is de Overactieve Blaas.

Verder komen er mengvormen voor van stress- en drang-incontinentie, veroorzaakt door een hele reeks minder frequent voorkomende aandoeningen. Een juiste diagnose is dan ook cruciaal om effectieve behandeling van het urineverlies mogelijk te maken.

Is er iets te doen tegen incontinentie?

Veel mensen met symptomen van incontinentie stellen een bezoek aan de huisarts uit en behelpen zich met het dragen van absorberend maandverband of luiers. Een aanzienlijk deel van de luiers die in de supermarkt worden verkocht vinden hun weg naar de badkamer van volwassenen in plaats van naar de babykamer. Incontinentie is daardoor typisch een aandoening die pas in een meer vergevorderd stadium wordt voorgelegd aan de huisarts of uroloog en dan vaak al tot een aanzienlijke sociale belasting heeft geleid. En dat terwijl incontinentie in een vroeg stadium vaak goed te behandelen is.

De plaslijst als digitaal hulpmiddel

Het achterhalen van de oorzaak van incontinentie begint bij een gedetailleerd inzicht in het aantal, de ernst en de oorzaak van alle momenten van urinelekkage. Uw huisarts of uroloog zal u dan ook vrijwel altijd vragen om gedurende 1 of meerdere dagen uw vochtinname en uw geplaste volume en urinelekkage bij te houden op een papieren plaslijst. Met de komst van iP Plaslijst is er nu een handig digitaal alternatief gekomen voor deze papieren plaslijsten. Met deze app kunt u makkelijk, discreet en betrouwbaar inzicht krijgen in alle details van uw specifieke vorm van incontinentie.

[quote_box author=”Erich Taubert ” profession=”Uroloog”]”Ik zie dagelijks relaties die lijden onder of zelfs stuk gaan door problemen met urineverlies. Dan denk ik soms: was er nou toch eerder mee gekomen, dan had ik je veel leed bespaard.”[/quote_box]