Het invullen van een plaslijst

Alleen al in Nederland worden jaarlijks meer dan 60.000 plaslijsten ingevuld, allemaal op papier. Vaak gebeurt dat invullen onvolledig, onleesbaar of niet consequent qua taalgebruik. U kunt zich voorstellen dat artsen of urologen een minder betrouwbaar beeld van de waterhuishouding van hun patiënten krijgen door slordig ingevulde papieren plaslijsten.

iP Plaslijst biedt u een uitstekend digitaal alternatief. iP is een applicatie voor de iPhone en iPod touch, die het bijhouden van een zogenaamde mictie- of plaslijst een stuk gemakkelijker maakt. Deze app registreert gedurende 1 of meerdere dagen precies wat u drinkt (water, fris, koffie, thee, alcoholische dranken etc.) en wat u plast (meten m.b.v. een maatbeker). Naast het volume van uw urineproductie geeft u ook aan hoeveel aandrang en eventuele pijn u bij het plassen heeft.

U kunt in iP Plaslijst ook alle gegevens kwijt over momenten van urineverlies en de activiteiten die daartoe eventueel aanleiding hebben gegeven. Zo’n goed ingevulde digitale plaslijst geeft daarmee een zeer compleet beeld van uw blaasgedrag en bevat zinvolle informatie voor uzelf, uw huisarts of uw medisch specialist.

Waarom een digitale plaslijst?

De plaslijst uit de app iP Plaslijst betekent niet alleen dat het veel gemakkelijker wordt voor u om zo’n lijst bij te houden, maar het leidt ook nog eens tot een sterke kwaliteitsverbetering van de gegevens. De consistente en grafische manier van gegevensinvoer in iP draagt bij aan een betrouwbaarder beeld van eventuele blaasproblemen. Verder zorgt de innovatieve, grafisch opgebouwde rapportage van iP voor meer transparantie in de details van uw blaasgedrag. Een dergelijk rapport helpt enorm bij de voorbereiding van een eventueel vervolggesprek met uw huisarts of uroloog.

Is dat moeilijk, zo’n app gebruiken?

U vindt de app in de Nederlandse App Store onder de naam “iP Plaslijst”. U downloadt de app gratis en installeert hem op uw iPhone of iPod touch. Na het opstarten kunt u ervoor kiezen om direct zogenaamde Cycli aan te kopen. Een Cyclus is een periode van 24 uur, waarin u al uw gegevens invoert en opslaat binnen de app. Na afloop van zo’n Cyclus worden de resultaten op overzichtelijke wijze getoond in uw persoonlijke rapport. U kunt zo’n rapport bovendien als pdf-bestand per email versturen naar uzelf of naar uw dokter; op deze manier kunt u elk rapport ook printen.

Als u liever eerst de app uitprobeert zonder direct allerlei gegevens vast te leggen, dan kiest u voor de Demo Mode. In deze stand kunt u alle aspecten van iP rustig en vrijblijvend uitproberen en leert u snel de gebruiksvriendelijke app te gebruiken. Daarna koopt u met een gerust hart 1 of meerdere Cycli en begint met de eigenlijke vastlegging van uw blaasgedrag. De Demo Mode blijft overigens altijd beschikbaar, bijvoorbeeld om anderen uit te leggen hoe de app werkt (NB: om verwarring te voorkomen is de Demo Mode niet beschikbaar als u daadwerkelijk gegevens aan het invoeren bent in een lopende Cyclus).