Ik heb blaasproblemen

Breng het in kaart

Plas- of blaasproblemen komen vaker voor dan u denkt. De meest voorkomende klachten zijn ongewenst urineverlies, te veel of te vaak plassen en pijn tijdens het plassen. Toch hoor je niet vaak mensen openlijk praten over hun blaasproblemen; het is niet iets wat je makkelijk met anderen deelt.

Plasproblemen kunnen een grote impact hebben op uw sociale leven, doordat u zich er ongemakkelijk door gaat voelen in de dagelijkse omgang met vrienden, collega’s of familie. Ook kunnen blaasproblemen ervoor zorgen dat u zich onzeker voelt over uw lichaamshygiëne, iets wat een negatief effect kan hebben op uw seksleven. Uw relatie kan er ongemerkt veel schade van ondervinden; en dat is vaak niet nodig.

Ook voor plasproblemen geldt “meten is weten”

Plas- en blaasproblemen kunnen diverse oorzaken hebben, zoals:

  • Blaasontsteking: virussen en bacteriën in de blaas komen vaak voor bij vrouwen, maar soms ook bij mannen.
  • Incontinentie: een situatie waarbij ongewenst urineverlies tot sociale of hygiënische problemen leidt.
  • Overactieve Blaas (= instabiele blaas): de blaas slaat de urine niet voldoende op en stuurt te vaak signalen van aandrang.
  • Interstitiële Cystitis (de oorzaak van het “blaaspijnsyndroom”): een ontstoken blaaswand zonder aanwijsbare oorzaak, gepaard gaand met pijn en ernstige aandrang.
  • Blaaskanker: een vaak voorkomende vorm van kanker in veel landen.

Om een goede diagnose te kunnen stellen is het nodig dat de huisarts of uroloog gedetailleerde informatie heeft over hoe vaak en hoe veel u plast, hoeveel u drinkt en over de frequentie en ernst van eventueel urineverlies. Plasproblemen kunnen wijzen op de aanwezigheid van aandoeningen, die in een vroeg stadium goed te behandelen zijn. Voorkom dat u vanuit een schaamtegevoel te lang blijft doorlopen met uw klachten; u verkleint daarmee mogelijk de kans op een succesvolle therapie.

Een nieuwe norm in plaslijsten

De nieuwe iPhone app iP Plaslijst biedt u de mogelijkheid die informatie over uw specifieke plasproblemen in alle rust en in uw eigen omgeving te verzamelen. iP Plaslijst is een belangrijk instrument om u genoeg zelfvertrouwen te geven om reeds in een vroeg stadium medische hulp te zoeken voor uw plasproblemen of blaasproblemen.

De informatie uit iP Plaslijst zorgt er voor dat u makkelijker en beter voorbereid met uw huisarts of uroloog over uw plasproblemen of blaasproblemen kunt praten. iP Plaslijst is tot stand gekomen in nauw overleg met urologisch specialisten. De verzamelde gegevens zijn dan ook direct bruikbaar voor een snellere en betere diagnosestelling door uw dokter van uw plasproblemen.

“Het grootste probleem in mijn praktijk? Schaamte! Mensen zoeken veel te laat medische hulp voor plasproblemen. iP biedt een soort eerste hulp bij de mensen thuis.”
Erich Taubert – Uroloog