Ik moet erg vaak plassen

Meet het en weet het

Veel plassen of vaak plassen hoeft niet altijd te wijzen op een ziekte of aandoening van de blaas of de urinewegen, zolang het maar binnen redelijke grenzen blijft. De frequentie van plassen en de hoeveelheid geproduceerde urine hangt namelijk af van een aantal andere dingen, zoals de vochtinname, het zweetpatroon en erfelijk bepaalde factoren. Door de invloed van deze factoren is het lastig om precies te zeggen wat het normale aantal plasjes per dag is of hoeveel urine u in totaal per dag zou moeten produceren.

Te veel of te vaak plassen? De plaslijst vertelt het u.

Om te beoordelen of u last heeft van veel plassen of vaak plassen gebruiken doktoren een aantal standaard kengetallen uit internationale literatuurgegevens waarvan aangenomen wordt dat die ‘normaal’ zijn. Een huisarts of uroloog zal u daarom meestal vragen om gedurende 1 of meerdere dagen een zogenaamde ‘plaslijst’ bij te houden, waarin u met pen en papier noteert wat u aan vloeistof inneemt (drinken, waterrijk voedsel) en wat u aan urine produceert (plasjes of lekkages).

De ‘vingerafdruk’ van uw blaasgedrag

Als u denkt dat u last heeft van te veel plassen of te vaak plassen, is het zinvol uw blaasgedrag in kaart te brengen met zo’n plaslijst. De nieuwe app iP Plaslijst maakt pen en papier overbodig door het bijhouden van deze informatie op uw iPhone (of iPod touch). U noteert op een zeer gebruiks-vriendelijke manier wat u precies drinkt, hoe vaak en hoeveel u plast en hoeveel urine-lekkages u eventueel heeft gehad. Verder biedt iP Plaslijst de mogelijkheid relevante informatie op te slaan over de mate van aandrang of pijn voor of tijdens het urineren. Een diagnose veel plassen of vaak plassen krijgt bovendien een glasheldere onderbouwing door de vergelijking met internationale kengetallen.

Een digitale plaslijst; handig voor uzelf en uw dokter

Met de komst van iP Plaslijst krijgt u de mogelijkheid om in uw eigen vertrouwde omgeving ‘de vinger aan de pols te houden’ omtrent uw vochthuishouding. Met die informatie bent u beter voorbereid op een gesprek met uw huisarts of uroloog. In zo’n vervolggesprek biedt iP Plaslijst waardevolle informatie om te komen tot een eventuele diagnose omtrent veel plassen of vaak plassen.

“Vrijwel altijd eindigt een eerste gesprek met nieuwe patiënten met het verzoek een plaslijst bij te houden. Daarna kijken we dan verder. Ik dacht: dat kan slimmer! Ik vraag nieuwe patiënten nu om, vóór onze eerste afspraak, rustig thuis een paar dagen een iP-plaslijst in te vullen. Zo heb ik direct al een goed beeld van hun problemen.”
Erich Taubert – Uroloog